ส.ปิโตรเลียมฯใกล้สรุปโครงสร้างต้นทุนNGV

ส.ปิโตรเลียมฯใกล้สรุปโครงสร้างต้นทุนNGV
นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย กล่าวถึงความคืบหน้า การศึกษาปรับโครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ หรือ NGV ว่า ผลการศึกษาต้นทุน ใกล้จะได้ข้อสรุปแล้ว โดย ราคาเนื้อก๊าซ NGV ของสถานีบริการตามแนวท่อส่งก๊าซ NGV จะมีราคาเนื้อก๊าซเท่ากับราคาที่ทางบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) จำหน่ายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. ขณะที่ สถานีบริการนอกแนวท่อส่งก๊าซ NGV จะมีราคาแตกต่างกันตามระยะทาง เพราะว่าต้องมีการขนส่งก๊าซ NGV ทางรถบรรทุก ส่วนราคาก๊าซ NGV จะเป็นเท่าไรนั้น ขึ้นอยู่กับผลการศึกษา ซึ่งจะเป็นราคาที่ทุกฝ่ายพอใจ นอกจากนี้ จากผลการศึกษาเห็นว่า ควรเปิดให้เอกชนเข้ามาดำเนินการสร้างสถานีบริการ และขนส่งก๊าซ NGV เนื่องจากว่าในปัจจุบันมีเทคโนโลยีและประสบการณ์เพียงพอ จึงไม่จำเป็นต้องพึ่งพา ปตท.เพียงฝ่ายเดียว ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาการเติมก๊าซให้ทั่วถึงกับความต้องการได้มากขึ้น