บุญทรงเตรียมประชุมรมต.เศรษฐกิจอาเซียน

บุญทรงเตรียมประชุมรมต.เศรษฐกิจอาเซียน
นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ 27 ส.ค.นี้ ถึงวันที่ 1 ก.ย. ตนจะเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ 44 ที่เมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา โดยการประชุมจะมีการติดตามความคืบหน้า ของการดำเนินการตาม AEC Blueprint ของสมาชิกอาเซียน และแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรค การจัดลำดับความสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการให้ลุล่วงก่อนปี 2558 นอกจากนี้ จะมีการประชุมร่วมระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาบวก 6 ประกอบไปด้วย จีน, ญี่ปุ่น, เกาหลี, อินเดีย, ออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด์ ในเรื่องแนวทางการเจรจาความตกลงเขตการค้าเสรี เพื่อนำไปสู่การเปิดตัวการเจรจาภายในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ในเดือน พ.ย.นี้