อารักษ์ยันไม่เลิกนโยบายเพิ่มสำรองน้ำมัน6%

อารักษ์ยันไม่เลิกนโยบายเพิ่มสำรองน้ำมัน6%
นายอารักษ์ ชลธาร์นนท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า กระทรวงพลังงาน จะเดินหน้านโยบายเพิ่มสำรองน้ำมันตามกฎหมาย จากร้อยละ 5 ของปริมาณการค้าประจำปี เป็นร้อยละ 6 หรือ จากการสำรอง 38 วัน เพิ่มเป็น 44 วัน อย่างแน่นอน เพราะความมั่นคงด้านพลังงาน ถือเป็นเรื่องสำคัญของประเทศ แต่ในกรณีที่ผู้ค้าน้ำมัน ยังไม่พร้อม และจะขอเลื่อนเวลาดำเนินการออกไป 2 - 3 ปีนั้น เห็นว่าสามารถพิจารณาตามหลักเหตุและผลร่วมกันได้ แต่ยังคงไม่สามารถประกาศให้ดำเนินการได้ภายในปีนี้อย่างแน่นอน ส่วนการลงทุนสำรองน้ำมันให้ได้ 90 วันนั้น ยังอยู่ระหว่างการศึกษารูปแบบวิธีดำเนินการให้เหมาะสม แต่เบื้องต้น มีแนวคิดว่าภาครัฐควรเข้าไปเกี่ยวข้องให้น้อยที่สุด และอาจใช้เงินจากสถาบันการเงินมาบริหารจัดการ ซึ่งส่วนตัวไม่เห็นด้วยกับการนำเงินทุนสำรองระหว่างประเทศมาใช้ เพราะผลการศึกษาแผนดังกล่าว ยังไม่แล้วเสร็จ อย่างไรก็ตาม เชื่อว่า การประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ หรือ กพช. ที่น่าจะมีขึ้นในเดือนกันยายน นี้ คงจะมีการรายงานความคืบหน้า ให้ที่ประชุมรับทราบ