ธอส. ยันไม่เพิ่มซอฟต์โลนอีก 20,000 ลบ.

ธอส. ยันไม่เพิ่มซอฟต์โลนอีก 20,000 ลบ.
นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส. กล่าวว่า โครงการสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ยต่ำ ที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย หรือ ซอฟต์โลน วงเงิน 20,000 ล้านบาท ที่ได้มาจากทางธนาคารแห่งประเทศไทย ในขณะนี้ทางธนาคารได้ปล่อยกู้ให้กับประชาชนจนเต็มวงเงินแล้ว รวมไปถึงวงเงินเพิ่มเติมของทางธนาคารอีก 5,000 ล้านบาท โดยทางธนาคารจะไม่มีการขอวงเงินดังกล่าวเพิ่มเติมในขณะนี้อย่างแน่นอน เนื่องจากต้องรอการตรวจสอบคุณสมบัติของประชาชนที่ขอเข้าร่วมโครงการ ซึ่งอาจไม่ผ่านคุณสมบัติเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ โครงการบ้านหลังแรก ขณะนี้นั้น มีประชาชนเข้าขอสินเชื่อแล้วประมาณ 5,000 ล้านบาท โดยทั้งนี้ คาดว่า หากจบงานรัฐบาลพบประชาชน จะมีประชาชนให้ความสนใจเข้าขอวงเงินจนถึง 9,000 ล้านบาท