ธอส. ยัน ไม่เพิ่ม ซอร์ฟโลน อีก 20,000 ล.

ธอส. ยัน ไม่เพิ่ม ซอร์ฟโลน อีก 20,000 ล.
นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส. กล่าวว่า โครงการสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ยต่ำ ที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย หรือ ซอร์ฟโลน วงเงิน 20,000 ล้านบาท ที่ได้มาจากทางธนาคารแห่งประเทศไทย ในขณะนี้ ทางธนาคาร ได้ปล่อยกู้ให้กับประชาชนจนเต็มวงเงินแล้ว รวมไปถึงวงเงินเพิ่มเติมของทางธนาคารอีก 5,000 ล้านบาท ซึ่งทางธนาคารจะไม่มีการขอวงเงินดังกล่าวเพิ่มเติมในขณะนี้อย่างแน่นอน เนื่องจากต้องรอการตรวจสอบคุณสมบัติของประชาชนที่ขอเข้าร่วมโครงการ ซึ่งอาจไม่ผ่านคุณสมบัติเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ โครงการบ้านหลังแรก ขณะนี้นั้นมีประชาชนเข้าขอสินเชื่อแล้ว ประมาณ 5,000 ล้านบาท โดยทั้งนี้คาดว่า หากจบงาน รัฐบาลพบประชาชน จะมีประชาชนให้ความสนใจเข้าขอวงเงินจนถึง 9,000 ล้านบาท