นายกส.ผู้ค้าราชประสงค์ปัดให้คะแนนผลงานรัฐ

นายกส.ผู้ค้าราชประสงค์ปัดให้คะแนนผลงานรัฐ
นายชาย ศรีวิกรม์ นายกสมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจในย่านราชประสงค์ กล่าวกับ สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. โดยปฏิเสธที่จะให้คะแนนการดำเนินนโยบายของรัฐบาลครบ 1 ปี โดยให้เหตุผลว่า เนื่องจากการบ้านที่รัฐบาลดำเนินการอยู่นั้น ยังทำไม่เสร็จเรียบร้อย พร้อมกับระบุว่า ระยะเวลา 1 ปี นั้น สั้นเกินไปที่จะออกมาประเมินผลงานรัฐบาล  อย่างไรก็ตาม นายชาย ยังได้เรียกร้องต่อรัฐบาลด้วยว่า อยากให้มีการกำหนดสถานที่ พร้อมกับจัดระเบียบ ในการชุมนุมของประชาชนที่ออกมาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ รวมทั้งประชาชนส่วนรวม นอกจากนี้ อยากให้รัฐบาลเร่งเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการและประชาชน ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในปี 2558 เพื่อรับมือกับการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วย