พณ. เผย ราคาแนะนําขายหมู 25 - 31ส.ค.

พณ. เผย ราคาแนะนําขายหมู 25 - 31ส.ค.
นางวัชรี วิมุกตายน อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการรักษาเสถียรภาพการจำหน่ายสุกร และเนื้อสุกร โดยให้มีราคาเป็นธรรมกับผู้บริโภคและเกษตรกร ทางกรมการค้าภายในจึงได้ประกาศราคาแนะนำการจำหน่ายสุกรและเนื้อสุกร ซึ่งมีผลบังคับใช้ ในระหว่างวันที่ 25 - 31 ส.ค.นี้ โดย ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม ในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคใต้ จำหน่ายไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 58 บาท สุกรชำแหละ กิโลกรัมละไม่เกิน 70 บาท และราคาจำหน่ายปลีกสุกรเนื้อแดง กิโลกรัมละไม่เกิน 112 บาท โดยราคาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพิ่มขึ้นอีกกิโลกรัมละ 2 บาท และภาคตะวันออก ภาคเหนือ เพิ่มขึ้นอีกกิโลกรัมละ 3 บาท ตามระยะทางการขนส่ง