พาณิชย์ ยัน ไม่ปรับราคาสินค้าขึ้น

พาณิชย์ ยัน ไม่ปรับราคาสินค้าขึ้น
นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ยืนยัน กระทรวงพาณิชย์ จะยังไม่ปรับราคาสินค้าขึ้น เพราะยังไม่มีผู้ประกอบการรายใด มาเสนอขอปรับราคาสินค้า แต่หากมีผู้ประกอบการขอปรับราคาสินค้าเข้ามายังกระทรวงพาณิชย์ ทางกระทรวงก็จะพิจารณาเป็นรายๆ ไป เนื่องจากต้นทุนราคาสินค้าจากหมวดอาหาร พืชผัก วัสดุก่อสร้าง ยังอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ และในขณะที่อัตราเงินเฟ้อ ในช่วง 7 เดือนแรกของปีนี้ อยู่ที่ร้อยละ 2.92 ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ ว่า อัตราเงินเฟ้อ จะขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 3.8 และหลังจากสิ้นสุดมาตรการขอความร่วมมือตรึงราคาสินค้าในเดือน ก.ย.แล้ว จะตรึงราคาต่อไปอีก 3 เดือน หรือไม่ ก็คงจะต้องรอดูว่าผู้ประกอบการ จะเสนอขอปรับราคามาเป็นจำนวนมากหรือไม่ รวมถึงจะต้องพิจารณาจากต้นทุนเป็นหลัก และยืนยันว่า บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ยังคงไม่ได้ยื่นขอปรับราคาสินค้า เข้ามายังกระทรวงพาณิชย์