อุตฯมั่นใจยอดส่งเสริมลงทุนปีนี้ทะลุ8แสนล.

อุตฯมั่นใจยอดส่งเสริมลงทุนปีนี้ทะลุ8แสนล.
ม.ร.ว.พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ยอดขอรับส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ ปีนี้ มั่นใจว่าจะสูงเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ในช่วงต้นปีที่ 630,000 ล้านบาท โดยมั่นใจว่าจะมียอดไม่ต่ำกว่า 800,000 ล้านบาท เนื่องจากในช่วง 7 เดือนแรกของปี มียอดขอรับส่งเสริมการลงทุน สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนถึงร้อยละ 61 หรือมีมูลค่าสูงถึง 570,000 ล้านบาท แสดงให้เห็นว่า นักลงทุนยังคงให้ความเชื่อมั่นประเทศไทย ส่วนการส่งออกของประเทศในปีนี้ แม้จะไม่สูงถึงร้อยละ 15 ตามเป้าหมาย แต่การเติบโตเพียงร้อยละ 7 ก็ถือว่าสูงแล้ว เพราะมีมูลค่านับล้านล้านบาท และจะไม่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน ขณะเดียวกัน เศรษฐกิจปีนี้จะเติบโตได้ร้อยละ 5.5 สูงกว่าค่าเฉลี่ยของเศรษฐกิจโลกปีนี้ ที่จะเติบโตได้ร้อยละ 3.5 โดยการส่งออกภาคอุตสาหกรรม จะขยายตัวร้อยละ 9-10