พณ. เปิดอบรมลดเสี่ยงผู้ส่งออก 4 - 5 ก.ย.

พณ. เปิดอบรมลดเสี่ยงผู้ส่งออก 4 - 5 ก.ย.
นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในวันที่ 4 - 5 ก.ย. นี้ ทางกรมฯ จะมีการจัดอบรมให้กับผู้ประกอบการส่งออก ที่ต้องเผชิญกับปัจจัยเสี่ยง ทั้ง ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว อัตราแลกเปลี่ยน กติกาทางการค้าจากประเทศผู้ซื้อ เพื่อลดความเสี่ยงลง ทำให้ผู้ส่งออกมือใหม่ สามารถดำเนินธุรกิจภายใต้ความเสี่ยงได้ โดยเฉพาะในภาวะที่เศรษฐกิจโลกต้องเผชิญกับปัญหาวิกฤติหนี้ในสหภาพยุโรป (EU) ที่ยังไม่สามารถแก้ไขให้คลี่คลายได้ ซึ่งอาจจะส่งให้ผู้ส่งออกที่ขายสินค้าไปแล้ว อาจไม่ได้รับเงินจากลูกค้า โดย กรมฯ จะมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญในวงการส่งออก มาชี้แนะแนวทางลดความเสี่ยง และบอกเล่าถึงกลโกงทางการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งผู้ที่สนใจ สามารถเข้าร่วมอบรมได้ที่สถาบันฝึกอบรมการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการส่งออก ถนนรัชดาภิเษก