ส.วินมอไซค์ให้คะแนนรบ.7เต็ม10

ส.วินมอไซค์ให้คะแนนรบ.7เต็ม10
นายเฉลิม ชั่งทองมะดัน นายกสมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ถ้าให้คะแนนการดำเนินงานของรัฐบาลในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา นั้น โดยส่วนตัวให้ 7 คะแนน เต็ม 10 เพราะการบริหารงานของรัฐบาลในปัจจุบันยังไม่เต็มประสิทธิภาพเท่าที่ควร และ ประชาชนยังได้รับความช่วยเหลือไม่ทั่วถึง นอกจากนี้ นโยบายรัฐบาลที่ส่วนตัวชื่นชอบ คือ โครงการช่วยเหลือเกษตรกร โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน หรือ SML กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ซึ่งโครงการดังกล่าว ถือว่าเป็นโครงการที่เข้าถึงประชาชนในต่างจังหวัดได้มากที่สุด อย่างไรก็ตาม นายกสมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างแห่งประเทศไทย กล่าวด้วยว่า รัฐบาลควรปรับเปลี่ยนการบริหาร รวมทั้งการคัดสรรคณะทำงานที่มีคุณภาพ เพื่อให้โครงการต่างๆ สามารถดำเนินงานได้อย่างรวดเร็ว เพราะถึงแม้ว่ารัฐบาลจะมีนโยบายที่มีคุณภาพมากแค่ไหน แต่ถ้ามีคณะทำงานที่ไร้ประสิทธิภาพ หรือขาดความรู้เข้าใจ ก็จะส่งผลให้โครงการต่างๆ มีคุณภาพเช่นกัน