“ค่าครองชีพ” กรุงเทพฯ แพงพุ่งปรี๊ดเป็นอันดับ 2 ในอาเซียน จ่ายแต่ละเดือนน้ำตาโรยริน!

“ค่าครองชีพ” กรุงเทพฯ แพงพุ่งปรี๊ดเป็นอันดับ 2 ในอาเซียน จ่ายแต่ละเดือนน้ำตาโรยริน!

“ค่าครองชีพ” กรุงเทพฯ แพงพุ่งปรี๊ดเป็นอันดับ 2 ในอาเซียน จ่ายแต่ละเดือนน้ำตาโรยริน!
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

เว็บไซต์ NUMBEO ซึ่งเป็นเว็บไซต์ข้อมูลเกี่ยวกับค่าครองชีพระดับสากล ระบุถึงดัชนีค่าครองชีพทั่วโลกปี 2562 โดยประเมินจากค่าอุปโภค-บริโภค กำลังการซื้อของประชาชนในเมือง โดยพบว่าเมืองที่มีค่าครองชีพสูงสุดในอาเซียนมี 10 อันดับดังนี้

  1. สิงคโปร์
  2. กรุงเทพฯ (ไทย)
  3. ย่างกุ้ง (เมียนมา)
  4. ภูเก็ต (ไทย)
  5. พนมเปญ (กัมพูชา)
  6. พัทยา (ไทย)
  7. โจโฮร์บะฮ์รู (มาเลเซีย)
  8. เชียงใหม่ (ไทย)
  9. ปีนัง (มาเลเซีย)
  10. กัวลาลัมเปอร์ (มาเลเซีย)

โดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยครอบครัวที่มีสมาชิก 4 คน อยู่ที่ 75,923 บาทต่อเดือน ส่วนค่าใช้จ่ายเฉลี่ยรายบุคคลในกรุงเทพฯ อยู่ที่ 21,054 บาทต่อเดือน ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดของคนกรุงเทพฯ ในปี 2019 ได้แก่ ค่าอาหารในร้าน เฉลี่ยที่ 80 บาทต่อมื้อ ค่าเช่าที่พักอาศัยอพาร์ตเมนต์ 1 ห้องในเมือง ค่าเช่าเฉลี่ยที่ 21,400 บาทต่อเดือน

นอกจากนี้ ยังมีภูเก็ต พัทยา และเชียงใหม่ ที่ยังอยู่ใน 10 อันดับด้วย โดยภูเก็ต มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยรายบุคคลอยู่ที่ 18,302 บาทต่อเดือน พัทยามีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยรายบุคคลอยู่ที่ 16,989 บาทต่อเดือน และเชียงใหม่มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยรายบุคคลอยู่ที่ 16,480 บาทต่อเดือน