พณ.เตรียมจัด ไทยแลนด์ เบสท์ เฟรนด์

พณ.เตรียมจัด ไทยแลนด์ เบสท์ เฟรนด์
นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ทางกรมจะจัดโครงการไทยแลนด์ เบสท์ เฟรนด์ 2012 ซึ่งต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยมีผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทต่างๆ 28 ประเทศ รวม 104 ราย ตอบรับที่จะเดินทางมาเยือนประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 10 - 12 ก.ย.นี้ โดยการจัดงาน นายกรัฐมนตรี จะมอบวุฒิบัตรเกียรติคุณ ให้กับผู้บริหารจากบริษัทต่างๆ และจะมีการเยี่ยมชมสถานที่วัฒนธรรมการท่องเที่ยวของเมืองไทย โดยคาดว่า จะช่วยเพิ่มยอดขายสินค้าวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้กว่า 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐ และจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยผลักดันยอดส่งออกของประเทศในช่วงครึ่งปีหลัง ให้ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ท่ามกลางปัจจัยเสี่ยงจากเศรษฐกิจโลก และจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นในภาพลักษณ์ของประเทศไทย ได้อีกทางหนึ่งด้วย