คค.เน้นลงทุนระบบรางหวังลดต้นโลจิสติกส์

คค.เน้นลงทุนระบบรางหวังลดต้นโลจิสติกส์
นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวปาฐกถาในหัวข้อ เปิดแผนลงทุนโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน ว่า แผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ทั้ง การพัฒนาระบบคมนาคม ทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ ภายใต้งบประมาณ 1.9 ล้านล้านบาท ในระยะเวลา 5 ปีนั้น จะมุ่งเน้นการขนส่งทางรางสูงสุดร้อยละ 65 หรือคิดเป็นสัดส่วนของงบประมาณ 1.2 แสนล้านบาท การลงทุนทางน้ำ ร้อยละ 6.51 ทางอากาศ ร้อยละ 4.2 ส่วนการลงทุนทางถนน จะอยู่ที่ร้อยละ 24.2 โดยรัฐบาลจะให้ความสำคัญกับการลงทุนระบบรางมากที่สุด โดยจะลงทุนในส่วนของรถไฟความเร็วสูง 4 เส้นทางทั่วประเทศ ซึ่งรวมทั้งรถไฟรางคู่ เพื่อลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ ทั้งนี้ในแผนจะมีการลงทุนรถไฟฟ้า 10 เส้นทาง ระยะทาง 464 กิโลเมตร โดยคาดว่า ภายในสิ้นปีนี้ จะสามารถดำเนินการได้ก่อน 3 เส้นทาง