หอการค้าไทย เผย เอกชนเชื่อปีนี้น้ำท่วมซ้ำ

หอการค้าไทย เผย เอกชนเชื่อปีนี้น้ำท่วมซ้ำ
นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยผลสำรวจทัศนะของผู้ประกอบการต่อการบริหารจัดการน้ำของรัฐบาล ในปี 2555 พบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ ร้อยละ 62.5 เห็นว่า ในปีนี้มีโอกาสที่จะเกิดน้ำท่วมเหมือนในปีที่ผ่านมา แต่เห็นว่า การบริหารจัดการน้ำของรัฐบาล ยังคงเหมือนเดิม โดยมีความเชื่อมั่นต่อการบริหารจัดการน้ำของรัฐบาล อยู่ในระดับปานกลางและน้อย โดยให้คะแนนการบริหารจัดการเพื่อป้องกันน้ำ 6.17 คะแนน และต้องการให้รัฐบาลหามาตรการในการบริหารจัดการน้ำที่ยั่งยืน สร้างเขื่อนในส่วนที่มีความจำเป็น เชื่อมต่อการผันน้ำ และการกักเก็บน้ำแบบบูรณาการอย่างสอดคล้อง และหากรัฐบาลยังไม่สามารถสร้างความมั่นใจให้กับภาคเอกชนได้ อาจส่งผลต่อการลงทุนในระยะยาว