ไทยแอร์เอเชีย ให้คะแนนรัฐบาลสอบผ่าน

ไทยแอร์เอเชีย ให้คะแนนรัฐบาลสอบผ่าน
นายทัศพล แบเลเว็ลด์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินไทยแอร์เอเชีย กล่าวว่า การทำงานครบรอบ 1 ปีรัฐบาล ให้คะแนนรัฐบาลสอบผ่านมากกว่าครึ่ง เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายในการสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวในการเดินทางเข้าประเทศที่เป็นรูปธรรม ชัดเจนกว่ารัฐบาลอื่นๆ ที่ผ่านมา รวมทั้งในการขยายท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเฟส 2 รวมถึงรันเวย์ที่ 3 และในการเปิดใช้ท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อลดความแออัดในการเดินทางภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมากขึ้น จึงเป็นสิ่งที่ดำเนินการมาได้ด้วยดี ทางด้าน น.ส.จันทนา สุขุมานนท์ รองประธานบริหารด้านการตลาดและงานขาย บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ให้คะแนนความตั้งใจในการทำงานของรัฐบาลเกินร้อย แต่ในแง่ของการดำเนินการมาตรฐาน ให้คะแนน 7 เต็ม 10 พร้อมทั้งได้เสนอแนะให้รัฐบาลควรเน้นการปฏิรูปการศึกษาและการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่นอย่างจริงจัง