หอการค้าเผยเอกชนปชช.ให้คะแนนรบ.1ปีผ่านคาบเส้น

หอการค้าเผยเอกชนปชช.ให้คะแนนรบ.1ปีผ่านคาบเส้น
นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยถึงผลสำรวจทัศนะของประชาชนต่อการดำเนินนโยบายของรัฐบาลครบรอบ 1 ปี จากกลุ่มตัวอย่าง 1,200 ตัวอย่างทั่วประเทศ พบว่า ประชาชนให้คะแนนความพอใจต่อนโยบายของรัฐบาล 16 นโยบายหลัก จำนวน 7.63 คะแนน แต่ให้คะแนนความสำเร็จเพียง 5.32 คะแนน ในขณะที่ประชาชนให้คะแนนความพอใจในการบริหารงานของ นายกรัฐมนตรีที่ 7.64 คะแนน คะแนนความสำเร็จ 5.66 คะแนน โดยให้คะแนนความสำเร็จต่อการบริหารงานด้านเศรษฐกิจที่ 5.58 คะแนน ด้านสังคม 5.02 คะแนน ด้านการเมือง คะแนนความสำเร็จถือว่าสอบตก โดยให้คะแนนเพียง 4.95 คะแนน และสิ่งที่ต้องการให้รัฐบาลดำเนินการมากที่สุดในปี 2556 คือการแก้ไขปัญหาราคาสินค้า ราคาน้ำมัน และสนับสนุนด้านการศึกษาให้มากขึ้น โดยประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 32.3 คาดว่า GDP ของประเทศในปีนี้จะสามารถขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 5.6 - 6 ด้าน นายสุวิสุทธิ์ ศิริวัฒนกุล อาจารย์ประจำศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยถึงผลสำรวจทัศนะของผู้ประกอบการ ต่อการดำเนินนโยบายของรัฐบาลครบรอบ 1 ปี จากผู้ประกอบการ 800 ตัวอย่างทั่วประเทศ พบว่า นักธุรกิจให้คะแนนความพอใจในการดำเนินนโยบายของรัฐบาลที่ 7.17 คะแนน คะแนนความสำเร็จ 6.71 คะแนน โดยให้คะแนนความสำเร็จต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นในภาครัฐ ถือว่าสอบตก โดยได้คะแนนเพียง 4.88 คะแนน นอกจากนี้ ยังให้คะแนนความพอใจต่อการบริหารงานของนายกรัฐมนตรี 6.65 คะแนน คะแนนความสำเร็จ 5.93 คะแนน โดยให้คะแนนความสำเร็จด้านการบริหารงานด้านเศรษฐกิจ 5.92 คะแนน ด้านการเมือง 5.76 คะแนน และด้านสังคม 5.72 คะแนน โดยสิ่งที่ต้องการให้รัฐบาลดำเนินการในปี 2556 คือการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในระยะยาว การแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันคอร์รัปชั่น และยาเสพติด โดยผู้ประกอบการส่วนใหญ่ ร้อยละ 35.4 คาดว่า จีดีพีของประเทศในปีนี้จะขยายตัวอยู่ที่ร้อย 5.1 - 5.5  สภาหอฯประเมิน1ปีรบ.สอบตกแก้คอรัปชั่น นายพงษ์ศักดิ์ อัสสกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ผลการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่นของรัฐบาล ยิ่งลักษณ์ ในช่วง 1 ปี ที่ผ่านมา ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ  ซึ่งนับจากนี้ไป รัฐบาลควรเร่งแก้ปัญหาคอร์รัปชั่น ที่ขณะนี้กำลังมีการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อป้องกันน้ำท่วมหลายแสนล้านบาท และอยากเห็นรัฐบาลออกมาตรการต่างๆ ที่ชัดเจนในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน ทั้งในและต่างประเทศ ขณะที่การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น 300 บาทต่อวัน ทั่วประเทศ ในช่วง 5 เดือนที่ผ่านมานั้น ส่งผลกระทบอย่างมากต่อผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซึ่งรัฐบาลจะต้องช่วยยกระดับการพัฒนาประสิทธิภาพแรงงานไทยให้เหมาะสมกับการขึ้นค่าแรงในระยะยาว นอกจากนี้ รัฐบาลควรเร่งพัฒนาการลงทุนด้านโลจิสติกส์ของประเทศ เพื่อให้พร้อมกับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ขณะเดียวกัน รัฐบาลต้องให้ความสำคัญในการเพิ่มทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ รวมถึง ภาษาต่างๆ ในภูมิภาค