อุตฯห่วงเปิดAECโลจิสติกส์ถูกต่างชาติชิงลูกค้า

อุตฯห่วงเปิดAECโลจิสติกส์ถูกต่างชาติชิงลูกค้า
ม.ร.ว.พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวปาฐกถาพิเศษ "อุตสาหกรรมบริการไทยใน AEC...SMEs ปรับอย่างไรให้ไปรอด" ว่า กระทรวงอุตสาหกรรม มีความเป็นห่วงอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ เพราะเมื่อเปิดเสรีเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC แล้ว จะทำให้ต่างชาติเข้ามาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยได้ง่ายขึ้น ซึ่งทำให้การแข่งขันของธุรกิจมีความรุนแรง ผู้ประกอบการขนาดเล็กต้องเร่งปรับตัวในการหาตลาดใหม่ อาทิ ลาว พม่า กัมพูชา และดูขนาดธุรกิจให้เหมาะสมกับความสามารถของบริษัท ร่วมทั้ง เร่งพัฒนามาตรฐานของผู้ประกอบการรายย่อย เพื่อเสริมขีดความสามารถทางการแข่งขันกับรายใหญ่ ทั้งนี้ อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ สร้างมูลค่าทางธุรกิจให้กับประเทศปีละ 400,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3 ของจีดีพี นอกจากนี้ รัฐบาลจะเร่งผลักฐานอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ให้กับผู้ประกอบการรายย่อย ใช้เป็นเครื่องมือในการดึงดูดลูกค้า และเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งจะช่วยสร้างความสามารถให้กับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ทั้งระบบ ในการครองตลาดในประเทศอาเซียน ที่ปัจจุบันยังคงรักษาการเติบโตเป็นอันดับ 1