กิตติรัตน์ มั่นใจ จีดีพีปี 55 โตได้ร้อยละ 7

กิตติรัตน์ มั่นใจ จีดีพีปี 55 โตได้ร้อยละ 7
นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวในงานสัมมนา หนึ่งปียิ่งลักษณ์กับอนาคตเศรษฐกิจไทย ว่า อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) ของไทยในปีนี้ โดยส่วนตัวมองว่ายังคงตั้งเป้าไว้ที่ร้อยละ 7 แม้ว่าหลายฝ่ายจะมีการลดเป้าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจลง โดยในส่วนของทางสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สภาพัฒน์ ที่ตั้งเป้าเหลือเพียงร้อยละ 5.5 - 6 แต่ยังคงมองว่า เป็นอัตราการขยายตัวที่ดี โดยมองว่า เศรษฐกิจไทยต่อไปจากนี้จะพึ่งพาเศรษฐกิจในประเทศมากขึ้น เนื่องจากการส่งออกที่ชะลอตัวลง โดยส่วนตัวยังคงมองว่า อัตราการขยายตัวของภาคการส่งออกในปีนี้ น่าจะขยายตัวได้ที่ร้อยละ 9 โดยรัฐบาลจะต้องทำงานให้มากขึ้น นอกจากนี้ ยังอยากฝากไปทางธนาคารแห่งประเทศไทย ในการกำหนดนโยบายการเงิน โดยเฉพาะอัตราดอกเบี้ย ซึ่งรัฐบาลในฐานะผู้ดูแลประเทศ อยากให้มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่มีการพิจารณาอย่างเหมาะสม เพื่อสนับสนุนด้านการลงทุน เนื่องจากภาคการส่งออกเริ่มมีปัญหา