ทองพุ่ง200บ.รูปพรรณขายออก24,950บาท

ทองพุ่ง200บ.รูปพรรณขายออก24,950บาท
สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง ประจำวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2555 เมื่อเวลา 09.23 น. เป็นดังนี้ ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 24,089.24 บาท ขายออกบาทละ 24,950 บาทราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 24,450 บาท ขายออกบาทละ 24,550 บาท