กสทช.ดีเดย์ 15 - 20 ต.ค. เริ่มประมูล 3G

กสทช.ดีเดย์ 15 - 20 ต.ค. เริ่มประมูล 3G
พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ในฐานะประธานกิจการโทรคมนาคม (กทค.) กล่าวว่า วันนี้ (22 ส.ค.) ที่ประชุม กสทช. ซึ่งได้เห็นชอบร่างประกาศ กสทช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ย่าน 2.1 GHz หรือ 3G สาระสำคัญของร่างประกาศ ประกอบด้วย จำนวนคลื่นความถี่ที่ผู้เข้าประมูลแต่ละราย สามารถถือครองได้ (Spectrum Cap) คือ 15 MHz และมีการแบ่งคลื่นความถี่ ออกเป็น 9 สล็อต สล็อตละ 5 MHz โดยมีราคาประมูลตั้งต้นอยู่ที่ 4,500 ล้านบาท ต่อ 5 MHz ส่วนราคาประมูลตั้งต้นนั้น พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์ ยืนยันว่า ได้ศึกษามาอย่างรอบคอบ ซึ่งการตั้งราคาตั้งต้นที่ 4,500 ล้านบาท ต่อ 5 MHz ของประเทศไทย อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างสูง ไม่ใช่ราคาถูกที่สุด ซึ่งขณะนี้ในประเทศอินเดีย กำลังมีปัญหาจากการที่กำหนดราคาประมูลตั้งต้นสูงเกินไป โดยผู้ชนะการประมูล และได้ใบอนุญาตไปแล้ว ไม่มีเงินทุนเพียงพอ ที่จะทำการก่อสร้าง Network ทำให้ผู้ประกอบการบางราย ถูกยึดใบอนุญาต หรือ บางรายขอคืนใบอนุญาตเอง จนทำให้เหลือผู้ประกอบการแค่เพียงไม่กี่ราย ที่สามารถให้บริการได้จริงขณะที่ นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. กล่าวถึงการดำเนินการต่อจากนี้ ว่า ทาง กสทช. จะมีการนำร่างไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในสัปดาห์หน้า น่าจะมีผลบังคับใช้ จากนั้นจะออกประกาศเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนา เพื่อจะสร้างความเข้าใจ และเข้าร่วมการทำจำลองรูปแบบการประมูล 3G ในส่วนของการจัดประมูล 3G จะจ้างบริษัท พาวเวอร์ อ๊อกชั่น เป็นที่ปรึกษาการประมูล ในขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการเซ็นสัญญา และเบื้องต้นจะพิจารณาใช้สำนักงาน กสทช. เป็นที่จัดประมูล ซึ่งคาดว่าจะจัดประมูลได้ระหว่างวันที่ 15 - 20 ต.ค.นี้