ยรรยงเผยเตรียมถกรมต.พณ.ผู้ผลิตข้าว5ปท.

ยรรยงเผยเตรียมถกรมต.พณ.ผู้ผลิตข้าว5ปท.
นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จะมีการจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ของกลุ่มผู้ผลิตข้าวในกลุ่มอาเซียน 5 ประเทศ ประกอบไปด้วย ไทย เวียดนาม ลาว กัมพูชา และ พม่า เพื่อลงนาม จัดตั้งสมาพันธ์ข้าวอาเซียน ซึ่งทั้ง 5 ประเทศ มียอดการส่งออกข้าวรวมกัน 20 ล้านตันต่อปี และจะมีการจัดประชุม ในช่วงเดือน ต.ค. หรือ พ.ย.นี้ ทั้งนี้ทั้ง 5 ประเทศ จะทำการตกลงโดยเน้นเรื่องการพัฒนาคุณภาพข้าวให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงจะมีการใช้เขตเสรีค้าข้าวอาเซียน โดยจะมีการตั้งศูนย์ตามแนวชายแดน ซึ่งการจัดตั้งสมาพันธ์นี้ ก็จะทำให้ราคาข้าวทั้ง 5 ประเทศ เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 10% โดยไทยจะเป็นผู้นำตลาด เพราะถือเป็นประเทศที่ส่งออกข้าวมากที่สุดในโลก ทั้งนี้ สำหรับการส่งออกข้าวของไทย ในรูปแบบจีทูจี นั้น นายยรรยง มองว่า รัฐบาลควรทยอยขายข้าวอย่างน้อยครั้งละ 100,000 ตัน เพื่อไม่ให้ราคาในตลาดโลกลดลง รวมถึงเป็นการสร้างตลาดในระยะยาว โดยปลัดกระทรวงพาณิชย์ ยืนยันว่า ขณะนี้ มีหลายประเทศติดต่อที่จะซื้อข้าวจากไทย ในรูปแบบจีทูจี แล้ว เช่น จีน และ อินเดีย ซึ่งราคาที่ไทยขายจะต้องเป็นราคาที่ไม่ต่ำจนเกินไป