พลังงานชี้ไทยแบกภาระชดเชยLPGรวมแสนล.

พลังงานชี้ไทยแบกภาระชดเชยLPGรวมแสนล.
นายวีระพล จิรประดิษฐกุล อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เปิดเผยว่า ประเทศไทยได้เปลี่ยนสถานะผู้ส่งออกก๊าซ LPG มาเป็นประเทศผู้นำเข้า ตั้งแต่เดือนมีนาคม ปี 51 ถึง เดือนกรกฎาคม ปี 55 โดยมีปริมาณการนำเข้ารวม 5.2 ล้านตัน หรือคิดเป็นมูลค่าการนำเข้า 83,000 ล้านบาท และเป็นการชดเชยราคาหน้าโรงกลั่นในประเทศ ที่เริ่มชดเชยตั้งแต่ปี 2554 อีก 17,000 ล้านบาท รวมเป็นการชดเชยถึง 1 แสนล้านบาท ซึ่งเงินในส่วนนี้ สามารถนำไปใช้ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงบางซื่อ - หัวลำโพง ได้ 1 สาย ทั้งนี้คาดว่า การชดเชยนำเข้าก๊าซ LPG ปีนี้ จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากปีก่อนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 โดยปี 2554 มีมูลค่าการนำเข้าอยู่ที่ 25,800 ล้านบาท