พณ. จับมือซิป้า หนุนอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์

พณ. จับมือซิป้า หนุนอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
นายภูมิ สาระผล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายหลังเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลง ในความร่วมมือด้านลิขสิทธิ์ ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ และดิจิตอลคอนเทนท์ ระหว่าง กรมทรัพย์สินทางปัญญา และ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA ว่า อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ และดิจิตอลคอนเทนท์ สามารถสร้างรายได้เข้าประเทศปีละกว่า 3 แสนล้านบาท ซึ่งมูลค่าตลาดของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของไทย ตั้งแต่ปี 2550 - 2554 เพิ่มสูงขึ้นเฉลี่ยร้อยละ13.9 ต่อปี ดังนั้นหากได้รับการส่งเสริมด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้กับอุตสาหกรรมดังกล่าวแล้ว จะยิ่งช่วยเพิ่มมูลค่าตลาดให้ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ การละเมิดในอุตสาหกรรมดังกล่าว เริ่มมีแนวโน้มลดลง จากเดิมที่มีการละเมิดกว่าร้อยละ 80 แต่ขณะนี้ ลดลงเหลือร้อยละ 70 และเชื่อว่าการร่วมมือในครั้งนี้ จะช่วยส่งเสริมให้ปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ลดลงอย่างต่อเนื่องในอนาคต