กรมธุรกิจพลังงานเผยการใช้น้ำมันก.ค.ลดลง

กรมธุรกิจพลังงานเผยการใช้น้ำมันก.ค.ลดลง
นายวีระพล จิรประดิษฐกุล อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เปิดเผยภาพรวมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในเดือนกรกฎาคม ปี 2555 พบว่า ปรับลดลงจากเดือนมิถุนายน เกือบทุกชนิด เนื่องจากอยู่ในช่วงฤดูฝน ทำให้การเดินทางท่องเที่ยวลดลง ประกอบกับหมดช่วงฤดูพืชผลทางการเกษตร โดยการใช้น้ำมันกลุ่มเบนซิน อยู่ที่วันละ 20.2 ล้านลิตร ลดลงวันละ 1 ล้านลิตร หรือลดลงร้อยละ 5 จากเดือนก่อน กลุ่มดีเซล อยู่ที่วันละ 53.6 ล้านลิตร ลดลงวันละ 3.1 ล้านลิตร หรือลดลงร้อยละ 6 จากเดือนก่อน ส่วนก๊าซ NGV การใช้อยู่ที่วันละ 7.6 ล้านกิโลกรัม ลดลงร้อยละ 3 จากเดือนก่อน ขณะที่การใช้ก๊าซ LPG อยู่ที่เดือนละ 623 พันตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากเดือนก่อน เนื่องจาก รัฐบาลมีนโยบายปรับราคาขายปลีกให้ไม่เกินราคาต้นทุนหน้าโรงกลั่น นอกจากนี้ ภาพรวมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้ พบว่า เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยกลุ่มเบนซินเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 กลุ่มดีเซลเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 ก๊าซ NGV เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 และก๊าซ LPG เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 เนื่องจากราคาน้ำมันปรับสูงขึ้นกว่าราคาก๊าซ LPG และ NGV