คค.หารือตั้งสหกรณ์ช่วยวินจยย.สัปดาห์หน้า

คค.หารือตั้งสหกรณ์ช่วยวินจยย.สัปดาห์หน้า
นายกิตติพล สรรเสริญ ที่ปรึกษาสมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ภายในสัปดาห์หน้า จะมีการหารือระหว่างกระทรวงคมนาคม โดยมี นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน นายวัน อยู่บำรุง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และสมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างฯ โดยจะมีการหารือในเรื่องการจัดตั้งสหกรณ์สำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง และในเบื้องต้นได้ตั้งงบประมาณไว้ที่ 1,500,000 บาท โดยสหกรณ์ดังกล่าว มีจุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง ซึ่งจะมีการปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำ นอกจากนี้ จะมีการหารือเพื่อหาทางออกของปัญหา ที่ถูกผู้มีอิทธิพลข่มขู่ หรือทำร้ายร่างกาย และคดีความต่างๆ ที่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง ถูกข่มเหงด้วย