อารักษ์ ย้ำดูแลดีเซลไม่เกิน 30 บ./ลิตร

อารักษ์ ย้ำดูแลดีเซลไม่เกิน 30 บ./ลิตร
นายอารักษ์ ชลธาร์นนท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า กระทรวงพลังงาน ยังคงดูแลราคาน้ำมันดีเซล ไม่ให้เกิน 30 บาทต่อลิตร ต่อไป โดยหากราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับสูงขึ้นอีก ทาง คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน หรือ กบง. คงต้องพิจารณาเพิ่มชดเชยเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ที่เรียกเก็บจากผู้ค้าน้ำมัน จากปัจจุบันที่มีการชดเชยอยู่ 60 สต.ต่อลิตร ที่ส่งผลให้กองทุนน้ำมันติดลบเพิ่มขึ้น โดยปัจจุบันติดลบกว่า 14,000 ล้านบาท แต่ยังคงเหลือเงินกู้ที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ หรือ กพช. อนุมัติกรอบไว้ที่ 30,000 ล้านบาท ทั้งนี้ หากวงเงินดังกล่าวไม่เพียงพอในการดูแลราคาน้ำมันดีเซล ก็จะมีการกู้เงินเพิ่มอีกหรือไม่นั้น ยังคงต้องรอดูสถานการณ์ต่อไป