ครม.เทงบประตูน้ำบางโฉมศรี263ล.

ครม.เทงบประตูน้ำบางโฉมศรี263ล.
น.ส.ศันสนีย์ นาคพงศ์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบอนุมัติงบประมาณ จำนวน 263.79 ล้านบาท สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำประตูระบายน้ำบางโฉมศรี ตามที่ทาง คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย เสนอของบประมาณ 603 ล้านบาท เพื่อใช้ใน 2 โครงการ สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ ประตูระบายน้ำบางโฉมศรี และโครงการประตูระบายน้ำ สถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิตประยูรศักดิ์ จังหวัดปทุมธานี อีกกว่า 340 ล้านบาท พร้อมกันนี้ น.ส.ศันสนีย์ ได้กล่าวว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้แสดงความห่วงใย ในเรื่องของภัยแล้ง โดยมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมมือกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพิ่มฐานทำฝนหลวงที่ จ.สุราษฎร์ธานี และให้มีการเตรียมเครื่องสูบน้ำกว่า 4,000 เครื่อง ไว้ให้เกษตรกรด้วย