คค.ชงครม.ตั้งหน่วยงานดูผลรถเมล์-รถไฟฟรี

คค.ชงครม.ตั้งหน่วยงานดูผลรถเมล์-รถไฟฟรี
นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ รองปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการพิจารณาแนวทางรถเมล์-รถไฟฟรี ว่า ทางกระทรวงคมนาคม เตรียมเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบจัดตั้งหน่วยงานในการศึกษาความเหมาะสม ความพึงพอใจ และประโยชน์ที่ผู้ใช้บริการได้รับ จากมาตรการลดค่าครองชีพประชาชนเรื่องรถเมล์-รถไฟฟรี ที่เป็นนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้มาตรการดังกล่าวเกิดประสิทธิภาพและประโยชน์อย่างถูกต้องตรงตามเป้าหมาย ซึ่งหน่วยงานที่ทำการศึกษาใช้ระยะเวลาศึกษาไม่เกิน 6 เดือน โดยจะมีการเสนอแนวทางดังกล่าว ให้ นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้รับทราบ และหลังจากนั้นจะได้นำเสนอเข้าสู่ที่ประชุม ครม. คาดว่าน่าจะประมาณช่วงต้นเดือน ก.ย. หรือกลางเดือน ก.ย. 2555 หรือก่อนวันที่ 30 ก.ย. 2555 ที่มาตรการรถเมล์-รถไฟฟรี จะหมดอายุ