ครม.ปรับขึ้นภาษีสุรา-ยาสูบมีผลทันที

ครม.ปรับขึ้นภาษีสุรา-ยาสูบมีผลทันที
น.ส.ศันสนีย์ นาคพงศ์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม เสนอ โดย คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย หรือ กอน. เสนอในการกำหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายฤดูผลิตปี 2553/2554 ในอัตรา 1,039 บาทต่อตันที่ระดับของความหวาน 10 CCS และกำหนดอัตราขึ้นลงของราคาอ้อยเท่ากับ 62.35 บาทต่อ 1 หน่วย CCS ต่อเมตริกตัน และผลการตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลขั้นสุดท้ายเฉลี่ยทั่วประเทศ 445.35 บาทต่อตันอ้อย นอกจากนี้ ผู้สื่อข่าวยังได้รายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบการปรับขึ้นภาษีสุราและยาสูบ โดยจะทำให้ราคาบุหรี่ปรับขึ้นซองละ 6 - 8 บาท และปรับอัตราสุราในประเทศเป็น 120 บาทต่อลิตร และอัตราภาษีสุราต่างประเทศขึ้นเป็น 400 บาทต่อลิตร โดยให้มีผลทันที