กิตติรัตน์ มั่นใจ GDP ปี 55 โตได้ 7%

กิตติรัตน์ มั่นใจ GDP ปี 55 โตได้ 7%
นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า หลังทางสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สภาพัฒน์ แถลงอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ หรือ GDP ในไตรมาสที่ 2 ของปีที่ขยายตัวได้ 4.2 ถือว่าเป็นตัวเลขที่เหนือกว่าที่หลายฝ่ายประมาณการ โดยส่วนตัวยังคงมองว่า หากรัฐบาลผลักดันมาตรการต่างๆ อย่างเต็มที่ ก็เชื่อว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยจะสามารถขยายตัวได้ที่ร้อยละ 7 ส่วนกรณีที่มีการปรับเป้าส่งออก จากร้อยละ 15 เหลือเพียง ร้อยละ 7.3 ในปีนี้นั้น เชื่อว่าเป็นเพียงการประมาณการเท่านั้น เนื่องจากมองว่า ภาคการส่งออกจะปรับฟื้นตัวดีขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 3 และ 4 ของปีนี้อย่างแน่นอน เนื่องจาก การหดตัวของภาคส่งออกที่ผ่านมา เกิดจากภาคการผลิตที่ยังไม่สามารถกลับมาผลิตได้เต็มกำลัง หลังจากประสบปัญหาอุทกภัย ซึ่งไม่ได้มาจากยอดจองสินค้าที่ลดลง