ประสารยอมรับมีความเห็นต่างกับดร.โกร่ง

ประสารยอมรับมีความเห็นต่างกับดร.โกร่ง
นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวยอมรับว่า มีความเห็นแตกต่างกันบ้างในเรื่องนโยบายการเงิน กับ นายวีรพงษ์ รามางกูร ประธานคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นได้กับนักเศรษฐศาสตร์ แต่สุดท้ายจะต้องอยู่บนหลักของเหตุผล ความน่าเชื่อถือ และข้อกฎหมาย มาผสมผสานกัน โดยที่สาธารณชนจะเป็นผู้ตัดสิน และความเห็นต่างที่เกิดขึ้นเป็นเพียงส่วนเล็กน้อยเท่านั้น ขณะที่ความคิดเห็นที่ตรงกันก็มีหลายเรื่อง อาทิ การดำเนินนโยบายการเงิน โดยเห็นความสำคัญของการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ  ดังนั้น การถูกจับตามองในเรื่องความเห็นต่างของคณะกรรมการ น่าจะเป็นผลด้านจิตวิทยาเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ไม่รู้สึกกังวลกับการที่ถูกจับตามอง กรณีฝ่ายการเมืองจะเข้ามาแทรกแซงตำแหน่งรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เพราะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานแล้วและจะยังคงเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต ซึ่งปัจจุบันได้มีการปรับปรุงกฎเกณฑ์โครงสร้างต่างๆ ให้มีความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้น