“ฝนหลวง” อัศวินผู้กำราบ “PM 2.5” มีงบเท่าไหร่?

“ฝนหลวง” อัศวินผู้กำราบ “PM 2.5” มีงบเท่าไหร่?

“ฝนหลวง” อัศวินผู้กำราบ “PM 2.5” มีงบเท่าไหร่?

ในสภาวะที่เมืองกรุงฯ กำลังเผชิญหน้าอยู่กับมลพิษและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่อยู่ในเกณฑ์เกินค่ามาตรฐาน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนและสิ่งแวดล้อมในวงกว้างนั้น แน่นอนว่าอัศวินขี่ม้าขาวที่จะมาช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและปราบมลพิษนี้ได้ คือ “ฝนหลวง” นั่นเอง เพราะการสร้างเมฆเพื่อให้ฝนตกลงมาในพื้นที่กรุงเทพฯ เม็ดฝนจะจับฝุ่นละอองขนาดเล็กที่มีเป็นจำนวนมากให้ลงมายังพื้นผิวและลดมลพิษ

ซึ่งการทำฝนหลวง จะต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย เช่น พื้นที่แห้งแล้ง ภัยพิบัติ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยการดำเนินงานแต่ละครั้งก็ย่อมมีค่าใช้จ่ายในแต่ละปีแต่ละช่วงที่แตกต่างกันไป อยากรู้หรือไม่ ภารกิจปราบ PM 2.5 ระดับชาติของฝนหลวงนั้น มีงบค่าใช้จ่ายเป็นเท่าไหร่บ้าง?

sanook! Money ได้ทำการตรวจสอบข้อมูลจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบว่า กองปฏิบัติการฝนหลวง มีหน้าที่เพิ่มปริมาณน้ำในพื้นที่เกษตร ป่าไม้ และเขื่อนเก็บกักน้ำ แก้ไขภาวะภัยแล้งให้แก่เกษตรกร และประชาชนผู้ใช้น้ำทั่วไป รวมทั้งพื้นที่ที่ต้องการฝนในการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามแนวพระบรมราโชบายและนโยบายรัฐบาล

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายระหว่างปี 2559 - 2560 พบว่า ปี 2559 กองปฏิบัติการฝนหลวง ได้รับการจัดสรรงบรวมทั้งสิ้น 632,185,230 บาท หากจำแนกออกมาเป็นค่าใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสจะพบว่ามีดังนี้

  • ไตรมาสที่ 1 (มกราคม – มีนาคม) กองปฏิบัติการฝนหลวงใช้งบรวมอยู่ที่ 319,006,353 บาท
  • ไตรมาสที่ 2 (เมษายน – มิถุนายน) กองปฏิบัติการฝนหลวงใช้งบรวมอยู่ที่ 59,607,090 บาท
  • ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน) กองปฏิบัติการฝนหลวงใช้งบรวมอยู่ที่ 116,434,188 บาท
  • ไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม – ธันวาคม) กองปฏิบัติการฝนหลวงใช้งบรวมอยู่ที่ 137,137,599 บาท

ปี 2560 กองปฏิบัติการฝนหลวง ได้รับการจัดสรรงบรวมทั้งสิ้น 577,212,700 บาท หากจำแนกออกมาเป็นค่าใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสจะพบว่ามีดังนี้

  • ไตรมาสที่ 1 (มกราคม – มีนาคม) กองปฏิบัติการฝนหลวงใช้งบรวมอยู่ที่ 374,341,820 บาท
  • ไตรมาสที่ 2 (เมษายน – มิถุนายน) กองปฏิบัติการฝนหลวงใช้งบรวมอยู่ที่ 97,931,980 บาท
  • ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน) กองปฏิบัติการฝนหลวงใช้งบรวมอยู่ที่ 60,421,480 บาท
  • ไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม – ธันวาคม) กองปฏิบัติการฝนหลวงใช้งบรวมอยู่ที่ 44,517,420 บาท

อัลบั้มภาพ 11 ภาพ

อัลบั้มภาพ 11 ภาพ ของ “ฝนหลวง” อัศวินผู้กำราบ “PM 2.5” มีงบเท่าไหร่?