บจ.ใน mai มีกำไรครึ่งปีรวม 2,641 ล.

บจ.ใน mai มีกำไรครึ่งปีรวม 2,641 ล.
นายชนิตร ชาญชัยณรงค์ รองผู้จัดการสายงานผู้ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียน และผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ mai เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนใน mai ครึ่งปีแรก ว่า 72 บริษัทใน mai ไม่รวมบริษัทที่ปิดงวดไม่ตรง 2 บริษัท ได้นำส่งงบการเงินประจำงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 มีกำไรสุทธิรวม 2,641 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 18.89% และยอดขายรวม 45,888 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 18.39% ขณะไตรมาส 2/2555 มีกำไรสุทธิ 1,150 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 19.39% และยอดขายรวม 22,633 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 10.46% โดยไตรมาส 2 มีอัตรากำไรขั้นต้น 18.83% ใกล้เคียงกับงวดเดียวกันปีก่อนที่ 18.59% และใกล้เคียงกับไตรมาส 1 แม้ว่า ยอดขายในไตรมาส 2 ลดลง 2.61% เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทจดทะเบียนสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ทำให้เกิดการประหยัดต่อขนาด และสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในภาวะที่ต้นทุนเพิ่มทั้งค่าแรง ค่าเชื้อเพลิง และต้นทุนทางการเงิน นอกจากนี้ มี 9 บริษัทที่มียอดขายและกำไรเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เมื่อเทียบกับไตรมาส 1/2555 และช่วงเดียวกันของปี 2554 อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2555 ดัชนี mai ปิดที่ระดับ 316.07 จุด เพิ่มขึ้น 19.62% จากต้นปี มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ 88,975.16 ล้านบาท มูลค่าซื้อขายเฉลี่ย 753.55 ล้านบาทต่อวัน โดยนับตั้งแต่ต้นปีจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา บริษัทจดทะเบียนใน mai มียอดระดมทุนรวมแล้ว 2,032 ล้านบาท และอยู่ระหว่าง เตรียมระดมทุนเพิ่มอีกกว่า 500 ล้านบาท ถือเป็นมูลค่าการระดมทุนสูงสุดเป็นประวัติการณ์ นอกจากนี้ มีบริษัทที่พร้อมเข้าซื้อขายในไตรมาส 3 อีก 3 บริษัท