ปตท. คาด เปิดAECรัฐเลิกอุดหนุนพลังงาน

ปตท. คาด เปิดAECรัฐเลิกอุดหนุนพลังงาน
นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 จะทำให้นโยบายสนับสนุนราคาพลังงาน ทั้งก๊าซ LPG และ NGV จบลง เพราะเชื่อว่ารัฐบาลน่าจะต้องดำเนินนโยบายราคาตลาด ซึ่งรัฐบาลคงต้องตัดสินใจว่า จากนี้ไปจนถึงก่อนเข้าสู่ AEC ราคาพลังงานในประเทศจะปรับเปลี่ยนไปอย่างไร เพื่อให้ราคาปรับสู่กลไกตลาดเสรี ทั้งวิธีการทยอยการปรับขึ้นราคา หรือปรับราคาในครั้งเดียว ซึ่งหากเลือกปรับขึ้นราคาในครั้งเดียว อาจมีผลกระทบต่อประชาชน เพราะไม่สามารถปรับตัวได้ทัน ขณะที่ปัจจุบัน ประเทศอินโดนีเซีย ได้มีการประกาศลอยตัวราคาพลังงานแล้ว เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC อย่างไรก็ตาม มองว่า รัฐบาลจะยังคงให้การสนับสนุนราคาพลังงานเฉพาะกลุ่ม ถึงแม้ว่าจะมีการเปิด AEC แต่คงทยอยลดการอุดหนุนลง