คลังดีเดย์1ก.ย.พักชำระหนี้เกษตรกรงวดแรก

คลังดีเดย์1ก.ย.พักชำระหนี้เกษตรกรงวดแรก
นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยภายหลังการเป็นประธานมอบนโยบายการดำเนินโครงการพักชำระหนี้เกษตรกรที่มีรายได้น้อย และที่มีหนี้ต่ำกว่า 5 แสนบาท ว่า ได้มอบหมายให้ทาง คณะผู้บริหารการคลังประจําจังหวัด หรือ คบจ.ทั่วประเทศ เร่งทำความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่เข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้ เพื่อให้ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ หลังมีสภาพคล่องเพิ่มขึ้น ในการเข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย โดยให้นำเงินในส่วนนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ อาทิ การออมทรัพย์ หรือ การต่อยอดธุรกิจ เพื่อสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม การเข้าร่วมโครงการนี้ จะทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีสภาพคล่องเพิ่มขึ้น ปีละประมาณ 15,000 บาท หรือ 3 ปี โดยตลอดระยะเวลาโครงการอยู่ที่ 45,000 บาทต่อราย ทั้งนี้จะเริ่มการพักชำระหนี้ในงวดแรกในวันที่ 1 กันยายน 2555 นี้