ม็อบเครือข่ายสลัมฯกว่า300บุกคค.ยื่น5ข้อ

ม็อบเครือข่ายสลัมฯกว่า300บุกคค.ยื่น5ข้อ
บรรยากาศที่หน้ากระทรวงคมนาคม ในขณะนี้ มีกลุ่มเครือข่ายสลัม 4 ภาค ประมาณ 300 คน มาชุมนุม เนื่องจากได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดง ช่วงต่อขยายตลิ่งชัน - ศิริราช โดยข้อเรียกร้องที่ กลุ่มเครือข่ายสลัม 4 ภาค ต้องการ คือ 1.ดำเนินการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดง ให้ดำเนินการในรัศมี 15 เมตร จากครึ่งกลางรางเดิม และรัศมี 15 เมตร ที่เหลือ ให้จัดเป็นอยู่อาศัย โดยจะเป็นที่อยู่อาศัย 10 เมตร และเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่เป็นถนนในการสัญจร 5 เมตร 2.การดำเนินการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดง ให้ดำเนินการก่อสร้างในรูปแบบยกระดับตลอดแนว 3.ทำถนนลาดทางรถไฟฟ้ายกระดับความสูง 5.5 เมตร แทนการสร้างเกือกม้ากลับรถ และขยับขยายสถานีตลาดน้ำตลิ่งชันมายังบริเวณสวนหย่อมเขตตลิ่งชัน 4.ในกรณีการสร้างสถานีจรัญสนิทวงศ์ ให้ก่อสร้างในแนวพื้นที่ ที่ไม่มีผลกระทบต่อศูนย์พักคนไร้บ้าน โดยต้องลดขนาดสถานีลง หรือขยับสถานีไปใช้พื้นที่จอดรถขยะของสำนักงานเขตบางกอกน้อย แทน ในกรณีการสร้างศูนย์ซ่อมบำรุงหัวรถจักร บริเวณสถานีธนบุรี ให้ลดระยะรางลง เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนที่เช่าที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยบริเวณวงเวียนกลับหัวรถจักร และล่าสุดในขณะนี้ ทางกระทรวงคมนาคม ได้ให้เครือข่ายสลัม 4 ภาค ส่งผู้แทนเข้าหารือเพื่อหาทางออกของปัญหา ซึ่งเรื่องดังกล่าวมีความคืบหน้าอย่างไร จะรายงานให้ทราบต่อไป