ผู้ค้าฟังศาล ปค.พิจารณาคดีสวนจตุจักรพรุ่งนี้

ผู้ค้าฟังศาล ปค.พิจารณาคดีสวนจตุจักรพรุ่งนี้
นายสงวน ดำรงค์ไทย ประธานสหกรณ์ผู้ค้าสวนจตุจักร เปิดเผยว่า ในวันอังคารที่ 21 สิงหาคม นี้ เวลา 10.30 น. ตนเองและผู้ค้ากว่า 100 ราย จะเดินทางไปที่ศาลปกครองกลาง ถนนแจ้งวัฒนะ เพื่อฟังคำพิจารณาของศาล หลังจากเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2555 ตนเองและผู้ค้าประมาณ 371 ราย เดินทางไปฟ้องศาลปกครอง เพื่อขอความเป็นธรรม กรณีที่ นายยุทธนา ทัพเจริญ อดีตผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย นายจรัสพันธ์ วัชโรทัย ผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถ การรถไฟฯ ในฐานะผู้อำนวยการบริหารพื้นที่สวนจตุจักร เพื่อขอให้มีคำสั่งเพิกถอนประกาศการรถไฟฯ จำนวน 5 ฉบับ ที่เกี่ยวข้องกับการให้ผู้ค้าลงนามสัญญาเช่า และชำระเงินค่าเช่าในอัตราใหม่ ที่การรถไฟฯ กำหนด รวมทั้งเพิกถอนคำสั่งห้ามมิให้ผู้ฟ้องคดี รวมถึงบริวารของผู้ฟ้องคดีกระทำการใดๆ อันเป็นการครอบครอง และขายสินค้าของผู้ฟ้องคดีในสวนจตุจักร