เตรียมควักเงินเพิ่ม! รถเมล์เมืองกรุงฯ ขึ้นค่ารถเมล์ เริ่ม 21 มกราคม 2562

เตรียมควักเงินเพิ่ม! รถเมล์เมืองกรุงฯ ขึ้นค่ารถเมล์ เริ่ม 21 มกราคม 2562
Thai Quote

สนับสนุนเนื้อหา

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ออกประกาศระบุตามมติที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2561 มีมติให้ ปรับปรุงอัตราค่าโดยสารรถประจำทางสาธารณะ หรือขึ้นค่ารถเมล์ ดังนั้น ขสมก. จึงขอปรับปรุงค่าโดยสาร ดังนี้

 • รถโดยสารธรรมดา (ครีม-แดง) จากเดิม 6.50 บาท ตลอดสาย เป็น 8 บาท ตลอดสาย
 • รถโดยสารปรับอากาศ (ครีม-น้ำเงิน) จากเดิม 10-18 บาท ตามระยะทาง เป็น 12-20 บาท ตามระยะทาง
 • รถโดยสารปรับอากาศยูโรทู (สีส้ม) และรถปรับอากาศเชื้อเพลิง NGV (สีขาว) จากเดิม 11-23 บาท ตามระยะทาง เป็น 13-25 บาท ตามระยะทาง
 • รถโดยสารปรับอากาศรุ่นใหม่ (สีฟ้า) ระยะทาง 4 กิโลเมตรแรก เก็บไม่เกิน 15 บาท, ระยะทาง 4-16 กิโลเมตร เก็บไม่เกิน 20 บาท, ระยะทาง 16 กิโลเมตรขึ้นไป เก็บไม่เกิน 25 บาท

ค่าทางด่วนของรถโดยสารปรับอากาศ กรณีที่ผู้โดยสารใช้ทางด่วน ให้เก็บค่าทางด่วนเพิ่มจากค่าโดยสารปกติ 2 บาท ต่อคนต่อเที่ยว ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 ม.ค. 2562 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ รถโดยสารธรรมดา กรณีที่ผู้โดยสารใช้ทางด่วน ให้เก็บค่าทางด่วนเพิ่มจากค่าโดยสารปกติ 2 บาท ส่งผลทำให้

 • ค่าโดยสารเพิ่มขึ้นจากเดิม 8 บาท ต่อคนต่อเที่ยว เป็น 10 บาท ต่อคนต่อเที่ยว

ส่วนรถบริการตลอดคืน ช่วงเวลา 23.00-05.00 น. ให้เก็บค่าธรรมเนียมเพิ่ม 1.50 บาท ส่งผลทำให้

 • ค่าโดยสารเพิ่มขึ้นจากเดิม 8 บาท เป็น 9.50 บาท ต่อคนต่อเที่ยว

ส่วนรถโดยสารประจำทางปรับอากาศแอร์พอร์ตบัส (Airport Bus) ยังคงเก็บค่าโดยสารอัตราเดิม ได้แก่

 • สาย A1 ท่าอากาศยานดอนเมือง-จตุจักร  30 บาทตลอดสาย
 • สาย A2 ท่าอากาศยานดอนเมือง-อนุสาวรีย์ชัยฯ 30 บาทตลอดสาย
 • สาย A3 ท่าอากาศยานดอนเมือง-สวนลุมพินี 50 บาทตลอดสาย
 • สาย A4 ท่าอากาศยานดอนเมือง-สนามหลวง 50 บาทตลอดสาย
 • สาย S1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-สนามหลวง 60 บาทตลอดสาย