กสิกรไทยคาดปี56ข้าวหอมมะลิจ่อขึ้นราคา

กสิกรไทยคาดปี56ข้าวหอมมะลิจ่อขึ้นราคา
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เปิดเผยถึงกรณีที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขต 5 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ได้แก่ นครราชสีมา สุรินทร์ บุรีรัมย์ และ ชัยภูมิ รายงานว่า ปัจจุบันเริ่มเกิดปัญหาฝนทิ้งช่วง ทำให้ข้าวขาดน้ำและหยุดการเจริญเติบโต โดยประเมินว่า อาจจะมีพื้นที่ประสบภัยแล้งประมาณร้อยละ 52 และเกิดความเสียหายแล้วร้อยละ 22 ส่วนที่เหลือเป็นพื้นที่เฝ้าระวังความเสียหายจากพื้นที่เพาะปลูกข้าวในเขตนี้ประมาณ 9.6 ล้านไร่นั้น  โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า พื้นที่ที่ประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น เป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิที่สำคัญของประเทศ ดังนั้น ผลผลิตข้าวที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบส่วนใหญ่จะเป็น ข้าวหอมมะลิ ซึ่งสามารถปลูกได้เฉพาะในช่วงนาปีเท่านั้น ทำให้คาดการณ์ได้ว่า ในปี 2556 ราคาข้าวหอมมะลิมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น ประเด็นที่ต้องติดตาม คือ ภาวะฝนทิ้งช่วงในเขตพื้นที่ปลูกข้าวอื่นๆ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อผลผลิตข้าว ในปี 2555/56

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!