คสรท.ระบุแรงงานกว่า50%เป็นหนี้นอกระบบ

คสรท.ระบุแรงงานกว่า50%เป็นหนี้นอกระบบ
นายชาลี ลอยสูง ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) กล่าวกับ สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ถึงภาระหนี้สินของกลุ่มผู้ใช้แรงงานในปัจจุบัน โดยยอมรับว่า ขณะนี้แรงงานในระบบกว่า 50% เป็นหนี้จากการกู้เงินนอกระบบมากที่สุด ซึ่งสาเหตุของการเป็นหนี้นอกระบบนั้น ส่วนหนึ่งมาจากรายได้ รวมถึงค่าจ้างของผู้ใช้แรงงานไม่สะท้อนกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้น เช่น ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าเช่าบ้าน ซึ่งแรงงานก็คาดหวังว่าจะนำรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากนโยบายรัฐบาลมาชำระหนี้เดิมที่มีอยู่ให้ลดลง แต่ก็ไม่สามารถทำได้  เพราะต้องนำเงินมาจ่ายค่าครองชีพ  จึงทำให้ต้องหันมาเป็นหนี้นอกระบบ ซึ่งถ้าแรงงานบางคนไม่มีเงินมาจ่ายหนี้ ก็ต้องลาออกจากงานเพื่อหนีหนี้ กลายเป็นปัญหาเศรษฐกิจ รวมถึงปัญหาอาชญากรรมตามมา ดังนั้น จึงอยากเรียกร้องให้รัฐบาลให้ความสำคัญกับกลุ่มผู้แรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องการปรับขึ้นค่าจ้าง รวมถึงการดูแลราคาสินค้า นอกจากนี้ รัฐบาลควรออกมาตรการควบคุมราคาค่าเช่าบ้าน ห้องพัก หอพัก โดยอาจจะกำหนดเป็นราคากลางของห้องเช่า เพื่อให้เป็นธรรมกับผู้ใช้แรงงาน เพราะทุกวันนี้ผู้ประกอบการที่พัก ได้ขึ้นค่าเช่าโดยไม่คำนึงถึงรายได้ของผู้ใช้แรงงาน