นักวิเคราะห์คาดSETปลายปียืนที่1,278จุด

นักวิเคราะห์คาดSETปลายปียืนที่1,278จุด
จากการเสวนาในหัวข้อ กลยุทธ์การลงทุนในครึ่งปีหลัง ที่จัดขึ้นโดย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ซึ่งนักวิเคราะห์หลักทรัพย์กรุงศรีฯ คาดการณ์ว่า ปัจจัยเสี่ยงที่น่าจับตามอง คือ วิกฤติเศรษฐกิจในยุโรป สภาพเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาอ่อนแอ ส่วนจีนได้มีการส่งสัญญาณชะลอตัวทางเศรษฐกิจ และสำหรับด้านการเมืองในประเทศ แรงกดดันได้ลดลง หลังจากคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ ยกคำร้องร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 291 ไม่เข้าข่ายล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2555 นอกจากนี้คาดว่า SET ในครึ่งปีหลัง คือ 1,278 จุด อีกทั้งการปรับขึ้นของ SET ค่อนข้างจำกัดด้วย ยกเว้นจะมีปัจจัยช่วยหนุน เช่น มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ หรือมาตรการปล่อยเงินกู้ในระยะยาวเกิดขึ้นอีก อย่างไรก็ตาม ในส่วนของกลุ่มพลังงานการเติบโตของเศรษฐกิจโลกอยู่ในระดับต่ำ กลุ่มยานยนต์มีแนวโน้มอุตสาหกรรมผลิตยานยนต์ฟื้นตัวอย่างโดดเด่น และกลุ่มธนาคาร การลงทุน และการใช้จ่ายภาคเอกชน เป็นปัจจัยหลักเป็นขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย