พาณิชย์ เตรียมจัด Export Clinic ครั้งที่ 2

พาณิชย์ เตรียมจัด Export Clinic ครั้งที่ 2
น.ส.กาญจนา เทพารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรมการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในวันที่ 17 กันยายนนี้ ทางกรมฯ ได้จัดโครงการ Export Clinic ครั้งที่ 2 ปี 2555 ที่โรงแรมสวิสโซเทล เลอคองคอร์ด เพื่อเป็นเวทีให้ผู้ส่งออกได้รับทราบโอกาสและความท้าทาย ของตลาดในยุโรปตะวันออกและยุโรปตะวันตก ในการฝ่าฝันวิกฤติยูโรโซน รวมทั้งข้อมูลเศรษฐกิจการค้า สภาวะการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในภูมิภาคต่างๆ อาทิ ตลาดลาตินอเมริกา แอฟริกา และตะวันออกกลาง ซึ่งจะทำให้ผู้ส่งออกพร้อม ทั้งในเรื่องของตัวสินค้า และปัญหา อุปสรรค ในการประกอบธุรกิจ จากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละตลาด โดยผู้ที่สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์