นักธุรกิจแนะบจ.จับตาEUจีนห่วงยื้อกระทบธุรกิจ

นักธุรกิจแนะบจ.จับตาEUจีนห่วงยื้อกระทบธุรกิจ
นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) และนายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ได้กล่าวว่า วิกฤติยุโรปและเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัวลง เป็นเรื่องที่สมาคมส่งสัญญาณเตือนไปยังสมาชิกให้ระมัดระวังมากขึ้น เพราะมองว่า ปัญหาจะยังคงมีความยืดเยื้อ และต้องเตรียมความพร้อมในการปรับตัวรองรับต่อวิกฤติ โดยที่ในส่วนของบ้านปู ได้มีการปรับแผนการลงทุน โดยลดเงินลงทุนร้อยละ 30 ในช่วง 3 ปีข้างหน้า หรือคิดเป็นมูลค่า 600 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็นการรองรับภาวะถ่านหินในตลาดโลกที่อ่อนตัวลงร้อยละ 25 - 30 นอกจากนี้ ในส่วนของการเตรียมความพร้อมการรับเปิด AEC ทางสมาคมได้เตรียมความพร้อมให้แก่สมาชิก โดยการฝึกอบรมผู้บริหารรับ AEC เป็นการเสริมความรู้สร้างความแข็งแกร่ง ซึ่งในด้านภาษานั้นนอกจากจะส่งเสริมภาษาอังกฤษแล้ว ยังส่งเสริมภาษาบางภาษาของอินโดนีเซียและมาเลเซีย รวมถึงภาษาจีนเพื่อให้มีความคล่องตัวในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน