ก.ล.ต.จับตาIMFออกมาตรการช่วยยุโรปเพิ่ม

ก.ล.ต.จับตาIMFออกมาตรการช่วยยุโรปเพิ่ม
นายวรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า ตลาดทุนไทย มีความพร้อมรับมือกับความผันผวนจากวิกฤติเศรษฐกิจยุโรป เพราะบริษัทจดทะเบียน มีความแข็งแกร่งและปรับตัวได้ดีจากวิกฤติต่าง ๆ ที่ผ่านมา อาทิ ซับไพรม์  ซึ่งเห็นได้จากกำไรบริษัทจดทะเบียนที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีทุนสะสมจำนวนมาก ขณะที่ เศรษฐกิจไทย มีการฟื้นตัวหลังผ่านปัญหาน้ำท่วม ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ธุรกิจมีความแข็งแกร่งมากขึ้น  ทั้งนี้ ในระยะต่อไป ก.ล.ต. ยังคงจับตากองทุนระหว่างประเทศ (IMF) ว่าจะมีมาตรการออกความช่วยเหลือกลุ่มยุโรปเพิ่มเติมอย่างไร ซึ่งตลาดทุนต้องเผชิญกับความผันผวนเป็นระยะตามทิศทางของกระแสข่าวที่เกิด   นอกจากนี้ เห็นว่า ประเทศไทย ควรจะเร่งให้ความสำคัญกับการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ เพราะจะช่วยลดการก่อหนี้สาธารณะ และทำให้เศรษฐกิจมีความั่นคงมากขึ้น