บุญทรงยันไม่มีข้าวเพื่อนบ้านสวมสิทธิ์รับจำนำ

บุญทรงยันไม่มีข้าวเพื่อนบ้านสวมสิทธิ์รับจำนำ
นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ พร้อมที่จะดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ฤดูการผลิตปี 2555/2556 ซึ่งสัปดาห์หน้า จะมีการหารือ ในที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ หรือ กขช. ก่อนเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป เพื่อเห็นชอบในหลักการการรับจำนำเพื่อให้เกษตรกรได้ประโยชน์สูงสุด ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการยกระดับราคาสินค้าเกษตร และเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร โดยโครงการรับจำนำในปีที่ผ่านมา ทั้ง ข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2555 และข้าวเปลือกนาปี ฤดูการผลิตปี 2554/2555 ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 16.9 ล้านตัน ราคาโดยเฉลี่ยสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ทั้งราคาในประเทศและราคาส่งออก โดยมั่นใจว่าข้าวที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำกับรัฐบาล ไม่มีข้าวจากประเทศเพื่อนบ้าน มาสวมสิทธิ์อย่างแน่นอนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ยังเปิดเผยว่า ที่มีการกล่าวหา มีการนำข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านมาสวมสิทธิ์ในโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลกว่า 3 ล้านตัน นั้น ไม่มีความเป็นไปได้ เพราะผลผลิตของประเทศเพื่อนบ้าน ทั้ง กัมพูชา ลาว และ พม่า ที่มีพรมแดนติดกับประเทศไทย มีผลผลิตเพียง 1.3 - 1.4 ล้านตัน เป็นไปไม่ได้ที่จะมีการสวมสิทธิ์ ถึง 3 ล้านตัน และสำหรับแนวทางการระบายข้าวในสต๊อกของรัฐบาลนั้น ขณะนี้ รัฐบาล มีคำสั่งซื้อแบบรัฐต่อรัฐ หรือ จีทูจี กับประเทศอินโดนีเซีย จำนวนไม่ต่ำกว่า 1 ล้านตัน โดยภายในเดือนสิงหาคม นี้ จะมีข้อสรุปที่ชัดเจน และจะทำให้การส่งออกในภาพรวมปีนี้ ส่งออกได้ไม่ต่ำกว่า 8 ล้านตัน และประเทศไทย คงไม่เสียแชมป์ส่งออก เพราะยังมีเวลาในการส่งออกอีก 4 - 5 เดือน หลังจากนี้