หอการค้า จี้ รัฐเร่งลงทุนกระตุ้นเศรษฐกิจ

หอการค้า จี้ รัฐเร่งลงทุนกระตุ้นเศรษฐกิจ
นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า งบประมาณรายจ่ายจะเพิ่มขึ้นจากปีก่อน แต่ยังคงอยู่ในกรอบวินัยทางการคลัง เนื่องจาก การขาดดุลของรัฐบาลน้อยกว่าปีงบประมาณ 2555 แต่อย่างไรก็ตามรัฐบาลควรให้ความสำคัญกับงบประมาณลงทุนที่ยังมีน้อยเกินไป เมื่อเปรียบเทียบโครงการก่อสร้างในโครงสร้างพื้นฐานที่รัฐบาลตั้งไว้ ซึ่งควรลงทุนในโครงการที่เห็นผลต่อเศรษฐกิจในระยะยาวให้มากขึ้น ด้าน นายไพบูลย์ พลสุวรรณา ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ต้องการเห็นรัฐบาลเอาจริงเอาจังในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน พร้อมทั้งหาแนวทางการลดการทุจริตการก่อสร้างแต่ละโครงการอย่างจริงจัง