ดร.ศุภชัยเผยงบ2.4ลล.ไม่กระทบศก.ขยายตัว

ดร.ศุภชัยเผยงบ2.4ลล.ไม่กระทบศก.ขยายตัว
นายศุภชัย พานิชภักดิ์ เลขาธิการการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา หรือ อังค์ถัด กล่าวว่า การจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลในงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556 ที่มีกรอบรายจ่ายสูงถึง 2.4 ล้านล้านบาท นั้น จะไม่ส่งผลกระทบต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ แต่รัฐบาลก็ควรระมัดระวังการจัดเก็บรายได้ ให้ไม่ห่างจากรายจ่ายมากจนเกินไปเนื่องจากประเทศยังอยู่ในภาวะที่ต้องใช้งบประมาณในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ดังนั้น หากเก็บรายได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ จะทำให้ประเทศมีปัญหาด้านหนี้สินได้ในอนาคต อย่างไรก็ตาม การจัดสรรงบประมาณ เพื่อใช้ดำเนินนโยบายประชานิยมของรัฐบาลนั้น ยังสามารถกระทำได้ แต่ก็ควรใช้เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตมากกว่าการอุดหนุนเงินช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยด้วยเม็ดเงินเพียงอย่างเดียว  นอกจากนี้ เลขาธิการอังค์ถัด กล่าวถึงกรณีการทำงานของทางธนาคารแห่งประเทศไทย ว่า ในขณะนี้ทางธนาคารแห่งประเทศไทย สามารถดำเนินการและทำงานได้อย่างเหมาะสม ในการรักษาเสถียรภาพทางการเงิน ซึ่งคงจะต้องหารือนโยบายเศรษฐกิจกับรัฐบาลอยู่แล้ว แต่ภาคการเมืองนั้น ควรจะปล่อยให้ทางธนาคารแห่งประเทศไทย มีการทำงานเป็นเอกเทศ ซึ่งในเรื่องนี้การกำหนดประกอบอัตราเป้าหมายเงินเฟ้อนั้น มีการยืนยันจะพิจารณาแบบผสมผสานระหว่างการเติบโตของเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อตามความเหมาะสมต่อไปในอนาคต