สหรัฐเปิดทบทวนโครงการให้สิทธิGSPปี55แล้ว

สหรัฐเปิดทบทวนโครงการให้สิทธิGSPปี55แล้ว
นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ สำนักผู้แทนการค้าสหรัฐ หรือ USTR ได้ออกประกาศเปิดทบทวโครงการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร หรือ GSP กับประเทศต่าง ๆ ประจำปี 2555 แล้ว เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งผู้ส่งออก ผู้นำเข้าสหรัฐ และรัฐบาล สามารถยื่นคำร้องในการทบทวนโครงการดังกล่าวได้ โดยจะต้องมีการจัดพิมพ์คำร้องเป็นภาษาอังกฤษ และยื่นในวันเวลาที่กำหนด โดยทาง USTR ได้กำหนดให้ผู้ส่งออก ผู้นำเข้าที่ต้องการยื่นรายการที่จะขอใช้สิทธิ GSP เพิ่มเติม สามารถยื่นคำร้องได้ ภายในวันที่ 5 ตุลาคมนี้ และสำหรับสินค้าที่คาดว่า จะมีมูลค่าสูงเกินกว่าเพดานที่กำหนด สามารถยื่นคำร้องเพื่อขอผ่อนผัน ไม่ให้ระงับสิทธิ์ GSP ได้ ภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน ซึ่งในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้ สินค้าไทยที่เข้าข่ายส่งออกสูงเกินกว่าเพดานที่กำหนด มี 4 รายการ ได้แก่ อาหารปรุงแต่ง ชุดสายไฟใช้กับรถยนต์ เครื่องดื่ม และเลนส์แว่นตา โดยผู้ส่งออกที่ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อมายังสายด่วน 1385 ของ กรมการค้าต่างประเทศได้