จารุพงศ์ เวิร์คช็อปสนามบินดอนเมืองเช้านี้

จารุพงศ์ เวิร์คช็อปสนามบินดอนเมืองเช้านี้
นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม จะเดินทางไปเป็นประธานเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ท่าอากาศยานดอนเมืองให้บริการเต็มรูปแบบ ที่ห้องสุวรรณภูมิ เอบี โรงแรมโนโวเทลสุวรรณภูมิ โดยมี ว่าที่เรืออากาศโท อนิรุทธิ์ ถนอมกุลบุตร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม จะบรรยายพิเศษ เรื่องยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคมด้านการขนส่งทางอากาศ และนอกจากนี้ จะมีการเสวนาในหัวข้อการบริหารจัดการท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยผู้แทนจากกรมการบินพลเรือน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กรมศุลกากร บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด คณะกรรมการดำเนินงานธุรกิจการบิน หรือ เอโอซี และ บริษัท ท่าอากาศยาน ไทย จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมการเสวนาด้วย